TURBULENTNÉ PODMIENKY NA ROZVÍJAJÚCICH SA TRHOCH MAJÚ MALÝ DOPAD NA REGIÓN STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY

| 03.10.2013

  • Rakúsky rast stále zaostáva za očakávaniami pre rok 2013, no v roku 2014 sa zrýchli až o 1,5 %.
  • Prognózy HDP poukazujú na zlepšenie nálad v regióne SVE vďaka zotaveniu sa eurozóny.
  • Zvýšený predaj na rozvíjajúcich sa trhoch bez efektu prelievania.
  • Cieľová hodnota ATX: 2 800 bodov do polovice roka 2014.
  • Favoriti v Rakúsku a SVE: OMV, Oesterreichische Post, RHI, KGHM, Krka, Egis, PhosAgro.

 

"Rast počas druhého polroka sa musí v Rakúsku podstatne zvýšiť, ak má byť naša prognóza pre hodnotu HDP za rok 2013 presná. V roku 2013 ako celku ešte stále predpokladáme nárast reálneho HDP o 0,5 percenta. Predpokladané zrýchlenie ekonomickej aktivity by malo dosiahnuť svoj vrchol na prelome 4. kvartálu roku 2014 a 1. kvartálu roku 2015, čo sa odzrkadľuje v predpokladaných rastoch HDP v roku 2014 o 1,5 percenta a v roku 2015 o 2,3 percenta. Vo všeobecnosti možno povedať, že v roku 2014 sa prejaví prudké zníženie rozdielov v raste medzi jednotlivými regiónmi strednej a východnej Európy (SVE) . Takýto konvergentný trend v raste HDP by mal byť charakteristický i pre jeho vývoj v roku 2015", začína Peter Brezinschek, riaditeľ Raiffeisen Research (čo je jeden z útvarov spoločnosti Raiffeisen Bank International AG (RBI)) svoju analýzu v publikácii k štvrtému kvartálu "Stratégie pre strednú a východnú Európu".

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/turbulentne-podmienky-rozvijajucich-trhoch-maju-maly-dopad-region-strednej-vychodnej-europy/