Zotavovanie ekonomiky mieša kartami

| 26.09.2013

  • Predpokladaný HDP na roky 2013 a 2014 – rozdiely v raste v rámci eurozóny sa zmenšujú
  • Trend výnosov v USA a eurozóne zaradil spiatočku
  • Dlhopisy z rozvíjajúcich sa trhov: zotavovanie po výpredaji
  • Dobré prostredie na investovanie do akcií
  • Alokácia aktív: vyššia váha na segment vlastného majetku

 

„Celkovo sa potvrdili naše predpoklady z posledných mesiacov. Globálny nadbytok likvidity sa stáva menej dôležitým, pretože kapitálové trhy sa zameriavajú na dynamiku rastu. Ako nám správne signalizovali hlavné ukazovatele, zlepšenie nálady zaznamenané od druhého štvrťroka sa začalo premietať aj do lepších údajov o raste. Vzhľadom na to sme taktiež upravili naše prognózy HDP pre eurozónu na roky 2013 a 2014“ - týmito slovami otvára Valentin Hofstätter, riaditeľ výskumu dlhopisového trhu a meny z Raiffeisen Bank International AG (RBI), svoj výhľad v nedávnej publikácii pre štvrtý kvartál „Stratégie pre globálne trhy“. Hofstätter očakáva, že v najbližších štyroch až šiestich kvartáloch sa bude rozdiel v raste medzi hlavnými štátmi eurozóny okolo Nemecka a periférnymi krajinami zmenšovať. Aj problémové krajiny ako sú Španielsko, Portugalsko a Taliansko, ale aj Francúzsko, by sa mali opäť vydať cestou mierneho hospodárskeho rastu..."

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/zotavovanie-ekonomiky-miesa-kartami/