Kód banky, BIC či SWIFT: Majte konečne jasno v bankových identifikátoroch

| 30.10.2021 | 4 minúty čítania

Kód banky, BIC či SWIFT: Majte konečne jasno v bankových identifikátoroch

Vo svete bankových skratiek je ľahké sa stratiť. Raz potrebujeme BIC kód, inokedy IBAN alebo SWIFT kód. Viete, aký je medzi nimi rozdiel? Urobte si v tom s nami poriadok raz a navždy.

Definície v skratke

Kód banky

Podobne ako ľudia, aj banky majú svoje identifikačné údaje, ktoré sa postarajú o to, aby konkrétna transakcia prišla na účet konkrétnej inštitúcie. Každá z nich má svoj unikátny štvorciferný kód, ktorý môžeme považovať za akúsi alternatívu poštového smerovacieho čísla v bankovom svete.

Podľa kódu banky tiež viete identifikovať banku príjemcu vašej platby. Kód zistíte jednoducho z čísla účtu alebo IBAN-u. Napríklad Raiffeisen banka má kód 1100. V čísle účtu ho nájdete úplne na konci za lomítkom. V IBAN-e sa zas skrýva pod piatou až ôsmou číslicou.

BIC kód

Skratka BIC znamená Business Identifier Code (predtým Bank Identifier Code), čiže Identifikačný kód banky. Ide o 8- alebo 11-miestny reťazec, ktorý oproti „obyčajným“ kódom, pozostáva výlučne z písmen. Tento kód je v medzinárodnom formáte a je potrebný pre medzinárodný platobný styk. BIC kód Raiffeisen banky je TATRSKBX .

SWIFT kód

V medzinárodnom merítku je BIC kód známy aj ako SWIFT kód. SWIFT  (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je medzinárodná spoločnosť, ktorá priradzuje bankám identifikačné kódy. Jej primárnou úlohou je zabezpečiť bezpečné a stabilné spojenie medzi bankami na celom svete, cez ktoré si môžu navzájom posielať informácie o finančných transakciách.

Každý SWIFT kód v sebe skrýva niekoľko samostatných údajov – kódov. Prvé štyri znaky označujú kód banky.

Potrebujeme ešte poznať kódy bánk?

Od 1. februára 2016 sa kódy finančných inštitúcií už samostatne nepoužívajú, čiže ich nemusíte zvlášť zadávať napríklad pri platbách cez internet banking. Čo teda potrebujete poznať na identifikáciu platby?

Dnes už má každý bankový účet jednoznačne určené IBAN číslo, ktoré sa používa v celej SEPA zóne, o ktorej si viac prečítate v našom staršom článku. Ak ste však zvedaví, v ktorej banke je daný účet založený, z IBAN-u to ľahko vyčítate. Tvoria ho 4 číslice (tretia až siedma) čísla IBAN.

kód banky v iban-e 

Zdroj: NBS

Je kód banky to isté ako BIC kód?

Ešte stále máte v týchto dvoch identifikátoroch chaos? Pozrime sa na príklade Raiffeisen banky, ako sa dajú jednoducho rozlúštiť. BIC kódom „Rajfky“ je TATRSKBX, čo môže byť na prvý pohľad mätúce. Raiffeisen banka je na Slovensku takzvanou organizačnou zložkou podniku Tatra banky, čiže spolu zdieľajú bankovú licenciu a majú aj spoločný kód banky a BIC kód.

Prvé 4 písmená, čiže v tomto prípade „TATR“, označujú kód názvu banky. Ďalšie 2 písmená („SK“) značia ISO kód krajiny, v ktorej banka sídli. Po ISO kóde nasleduje dvojmiestny kód mesta alebo regiónu sídla banky („BX“ = Bratislava).

Niektoré BIC kódy pozostávajú z 11 znakov. V ich prípade sa za poslednými tromi písmenami skrýva kód konkrétnej pobočky banky, ak má banka viac SWIFT-ových adries (o tom, čo to je, sa dočítate nižšie). Niekedy, ak má daná banka len jednu SWIFT adresu, sa BIC dopĺňa trojicou písmen XXX.

Aký je rozdiel medzi BIC a SWIFT kódom?

BIC kódy sa v praxi často označujú ako SWIFT kódy. Je teda jedno, ktorý z nich použijeme? V princípe ide o to isté, s drobným rozdielom. Pomenovanie BIC sa používa iba v SEPA zóne, kým skratke SWIFT rozumie celý svet.

Ak teda chcete poslať peniaze prevodom do Spojených štátov amerických, pri platbe vás budú žiadať o zadanie SWIFT kódu.

Čo ak uvediem nesprávny kód?

Ak pri cezhraničnej platobnej transakcii uvediete chybný BIC kód, respektíve chybný IBAN alebo uvediete nesprávny počet znakov, môže nastať niekoľko situácií. Prvou a najčastejšou z nich je, že uvedené číslo účtu neexistuje a vaša platba nebude zrealizovaná. Druhá situácia nastane, ak uvedené číslo existuje, ale patrí niekomu inému, než komu boli peniaze určené.

Ani v takom prípade však netreba robiť paniku.

Ak si chybu všimnete v čase, kedy platba ešte nie je spracovaná, môžete ju odvolať do konca pracovného dňa, ktorý predchádza uvedenému dňu splatnosti. Ak už platba spracovaná bola, banka môže príjemcu písomne požiadať o vrátenie peňazí.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/tipy/kod-banky-bic-swift-ako-orientovat-bankovych-identifikatoroch.html