Kód banky, BIC, SWIFT: Ako sa orientovať v bankových identifikátoroch?

04.12.2017

Kód banky, BIC, SWIFT: Ako sa orientovať v bankových identifikátoroch?

Vo svete bankových skratiek je ľahké sa stratiť. Raz potrebujeme BIC kód, inokedy IBAN alebo SWIFT kód. Viete, aký je medzi nimi rozdiel?

Kódy bánk – potrebujeme ich ešte?

Jednoducho povedané, kód banky je jeho identifikačným číslom. Od 1. februára 2016 sa však tieto „poštovné čísla“ finančných inštitúcií už samostatne nepoužívajú, čiže ich nemusíte zvlášť zadávať napríklad pri platbách cez internet banking.

Dnes už má každý bankový účet jednoznačne určené IBAN číslo, ktoré sa používa v celej SEPA zóne, o ktorej si viac prečítate v našom staršom článku. Ak ste však zvedaví, v ktorej banke je daný účet založený, z IBAN-u to ľahko vyčítate. Tvoria ho 4 číslice (tretia až siedma) čísla IBAN.

Zdroj: NBS

 

Je kód banky to isté ako BIC kód?

Skratka BIC znamená Business Identifier Code (predtým Bank Identifier Code), čiže Identifikačný kód banky. 8- alebo 11-miestny reťazec, oproti „obyčajným“ kódom, pozostáva výlučne z písmen. Pozrime sa na príklade Raiffeisen banky, ako sa dá jednoducho rozlúštiť.

BIC kódom „Raiffky“ je TATRSKBX, čo môže byť na prvý pohľad mätúce. Raiffeisen banka je na Slovensku takzvaným odštepným závodom Tatra banky, čiže spolu zdieľajú bankovú licenciu a majú aj spoločný kód banky a BIC kód.

Prvé 4 písmená, čiže v tomto prípade „TATR“, je kód názvu banky. Ďalšie 2 písmená („SK“) značia ISO kód krajiny, v ktorej banka sídli. Po ISO kóde nasleduje dvojmiestny kód mesta alebo regiónu sídla banky („BX“ = Bratislava).

Niektoré BIC kódy pozostávajú z 11 znakov. V ich prípade sa za poslednými tromi písmenami skrýva kód konkrétnej pobočky banky, ak má banka viac SWIFT-ových adries (o tom, čo to je, sa dočítate nižšie). Niekedy, ak má daná banka len jednu SWIFT adresu, sa BIC dopĺňa trojicou písmen XXX.


BIC a SWIFT kód – aký je rozdiel?

BIC kódy sa v praxi často označujú ako SWIFT kódy. V princípe ide o to isté, s drobným rozdielom.

Pomenovanie BIC sa používa iba v SEPA zóne, kým skratke SWIFT rozumie celý svet. Ak teda chcete poslať peniaze prevodom do Spojených štátov amerických, pri platbe vás budú žiadať o zadanie SWIFT kódu.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je medzinárodná spoločnosť, ktorá priradzuje bankám identifikačné kódy. Jej primárnou úlohou je však zabezpečiť bezpečné a stabilné spojenie medzi bankami na celom svete, cez ktoré si môžu navzájom posielať informácie o finančných transakciách.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/tipy/kod-banky-bic-swift-ako-orientovat-bankovych-identifikatoroch.html