Čo je predčíslie účtu a na čo slúži?

| 16.01.2024 | 2 minúty čítania

Čo je predčíslie účtu a na čo slúži?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké kódy sa skrývajú za vaším číslom účtu? Nie je to len náhodné zoskupenie číslic, ako by sa mohlo zdať. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je predčíslie účtu a na čo slúži.

Číslo účtu je jedným z vašich dôležitých osobných údajov. 

Je bránou k vášmu bankovému kontu, využívate ho pri mnohých úkonoch a možno ho dokonca viete naspamäť tak ako vaše telefónne číslo. Viete však, z akých častí sa skladá a čo predstavujú?

Čo je predčíslie účtu?

Ako už z názvu vyplýva, predčíslie sa uvádza pred základným číslom účtu. Niektoré banky ho používali ako identifikátor a pomáhalo určiť, do ktorej banky alebo pobočky majú byť peniaze prevedené. 

Pri realizácii transakcií tak pomohlo zabezpečiť správne presmerovanie peňazí medzi účtami rôznych bánk. V minulosti bolo dôležité poznať všetky časti čísla účtu, vrátane predčíslia a ďalších identifikátorov. Dnes už zvyčajne nie je nutné ho samostatne vypĺňať, pretože v bankovom styku v SEPA zóne sa využíva jednotný formát IBAN, ktorý už toto číslo obsahuje. 

Na Slovensku má predčíslie najviac 6 cifier.

Z čoho sa skladá vaše číslo účtu?

Okrem predčíslia obsahuje vaše číslo účtu niekoľko ďalších kódov. Od roku 2014 je Slovensko súčasťou SEPA zóny a pri platobných transakciách je povinné zadávať jednotný medzinárodný formát IBAN. 

Na Slovensku je tvorený 24 alfanumerickými znakmi a obsahuje niekoľko kódov a identifikátorov:

 • Kód krajiny – tvoria ho prvé dva znaky, ktoré sú alfabetické a označujú krajinu (napr. SK), v ktorej sa pobočka banky nachádza.
 • Kontrolné číslo – ďalšie dva znaky sú numerické a predstavujú kontrolné číslice
 • Kód banky – nasleduje štvormiestny kód banky, ktorý označuje konkrétnu inštitúciu, v ktorej je účet otvorený. Raiffeisen banka má kód 1100.
 • Predčíslie účtu – má najviac 6 číslic, pričom ak je číslo kratšie, doplní sa zľava nulami. Ak ste predčíslie nepoužívali, budú ho tvoriť len nuly. 
 • Základné číslo účtu – alebo tiež BBAN (Basic Bank Account Number) je samotné číslo účtu, ktoré má štandardne 10 znakov. 

Príklad čísla účtu v tvare IBAN

IBAN: SK90 1100 0000 0026 0000 0126 obsahuje:

 • Kód krajiny: SK
 • Kontrolné číslo: 90
 • Kód banky: 1100
 • Predčíslie účtu: 0000 00
 • Základné číslo účtu (BBAN): 26 0000 0126

Kedy je dôležité predčíslie účtu?

Napriek tomu, že nie každý účet má predčíslie a nie vždy je tento údaj dôležitý, sú situácie, kedy je potrebné mu venovať pozornosť. Príkladom je napríklad platenie daní. 

Čísla účtov zriadených v Štátnej pokladnici totiž majú rôzne predčíslia, ktoré označujú druh dane a teda pomáhajú identifikovať účel peňazí. 

Príklad predčíslí účtu pri platení daní:

 • 500240 – Daň z pridanej hodnoty
 • 500259 – Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
 • 500208 – Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu
 • 501163 – Daň z motorových vozidiel
 • 501219 – Daň z poistenia

Viac o platení daní a konkrétnych predčíslach sa dozviete tu

Napriek tomu, že dnes už nemusíte poznať všetky časti vášho čísla účtu a stačí vám vedieť celý IBAN, nie je na škodu byť informovaný. Nikdy neviete, kedy sa vám to zíde.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/ucet/co-je-predcislie-uctu-co-sluzi/